(Revalidatie)training

.

LONGEREN AAN DE ENKELE LIJN/GRONDWERK

Wat we vragen van onze paarden, wanneer we er op rijden, is ook mogelijk wanneer we ernaast staan of longeren .Het paard wordt dan geleerd zijn balans goed te bewaren zonder dat we erop zitten .

Het is een goede voorbereiding op het rijden, of nodig wanneer we nog niet mogen rijden i.v.m. revalidatie .Zo kun je je paard toch een goed bewegingspatroon aanleren zonder dat de rug belast wordt.

 

TRAINEN ONDER ZADEL

 In de training onder zadel werken we aan de balans.

De stappen verticale balans/horizontale balans /lateroflexie/verplaatsen in het diagonale vlak worden doorlopen, zodat het paard uiteindelijk op zijn eigen benen in balans kan bewegen met een ruiter op zijn rug.

Afhankelijk van het niveau van het paard en de ruiter maken we een plan van aanpak.

De training/lessen zijn geschikt voor ieder niveau en iedere discipline of je nu western rijdt, springt, dressuur rijdt.

Iedereen wil tenslotte lang met zijn paard doen en er lang van kunnen genieten.

Dat begint bij balans!!

 

Analyse

Tiidens deze analyse bekijken we het paard in stand en in beweging om zo goed een beeld te krijgen welke behandelingen of training we in kunnen zetten op dat moment om het paard te verbeteren.

Tijdens deze analyse bekijken we :

* De houding van het paard

* De beweging (biomechanica)

* Hoe de balans is van het paard

* Voelen of er verstrakkingen / blokkades aanwezig zijn

* Bekijken we de hoef-been balans en de stand

Na deze analyse bespreken we uitgebreid de mogelijkheden en kunnen we een plan van aanpak maken.

 

 

 

Analyse + behandeling Fascia Release

De analyse is ook te combineren met aansluitend een fascia release behandeling zo kunnen we gelijk de eventuele gevonden verstrakkingen / blokkades voor een gedeelte verhelpen.

 

 

Analyse + training 30 min 

Indien het paard trainbaar is op dit moment kunnen we aansluitend op de analyse een begin maken in de training.

 

 

Sessie equine medical taping

Tapen kan als aanvulling op de training of bij een behandeling worden ingezet , ook een tapingssessie kan apart worden afgesproken om het paard extra te ondersteunen (zie medical taping)

 

 

Fascia Release behandeling

Tijdens deze basis behandeling resetten we als het ware het lichaam , blokkades en verstrakkingen verhelpen we door verschillende technieken in te zetten.

Ik werk merendeel op de oppervlakkige fascia en soms is het nog nodig meer in de diepte los te maken.

Dan verwijs ik door naar therapeuten die meer op de diepere lagen werken.

Ook werk ik samen met verschillende behandelaren en verwijs altijd door bij twijfels .